completion : Mar.2022
project : Kokyu Kyoto
address : 509-2 Hoteiyacho Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto-fu
usage : 1F Gallery / 2F Spa
design : Souta Yoriki
lighting design : Souta Yoriki
Logo Design : Keigo Shiotani
Sound Design : Riverfuse LLC. (Tatsuya Shimada)
Photo : Takeshi Asano
©2023 Souta Yoriki